English

×

Contact us

Shanghai Yisheng Exhibition Service Co., Ltd.
TEL:+86-21-61246316
          +86-21-61246319    
FAX:+86-21-61246320
E-mail: yishengexpo@126.com 

Ningbo Gaosheng International Exhibition Co.,Ltd.

TEL:+86-574-56881166   
          +86-574-56881188

FAX:+86-574-56881199
E-mail:gaoshengguoji@163.com

更多 »

Review

81.jpg
81.jpg
82.jpg
82.jpg
83.jpg
83.jpg
84.jpg
84.jpg
85.jpg
85.jpg
86.jpg
86.jpg
87.jpg
87.jpg
88.jpg
88.jpg
89.jpg
89.jpg
90.jpg
90.jpg

常用链接

Contact us

Shanghai Yisheng Exhibition Service Co., Ltd.
TEL:+86-21-61246316
          +86-21-61246319    
FAX:+86-21-61246320
E-mail: yishengexpo@126.com 

Ningbo Gaosheng International Exhibition Co.,Ltd.

TEL:+86-574-56881166   
          +86-574-56881188

FAX:+86-574-56881199
E-mail:gaoshengguoji@163.com

Return to top