English

×

Contact us

Shanghai Yisheng Exhibition Service Co., Ltd.
TEL:+86-21-61246316
          +86-21-61246319    
FAX:+86-21-61246320
E-mail: yishengexpo@126.com 

Ningbo Gaosheng International Exhibition Co.,Ltd.

TEL:+86-574-56881166   
          +86-574-56881188

FAX:+86-574-56881199
E-mail:gaoshengguoji@163.com

更多 »

Review

1.jpg
1.jpg
2.jpg
2.jpg
3.jpg
3.jpg
4.jpg
4.jpg
5.jpg
5.jpg
6.jpg
6.jpg
7.jpg
7.jpg
8.jpg
8.jpg
9.jpg
9.jpg
10.jpg
10.jpg

常用链接

Contact us

Shanghai Yisheng Exhibition Service Co., Ltd.
TEL:+86-21-61246316
          +86-21-61246319    
FAX:+86-21-61246320
E-mail: yishengexpo@126.com 

Ningbo Gaosheng International Exhibition Co.,Ltd.

TEL:+86-574-56881166   
          +86-574-56881188

FAX:+86-574-56881199
E-mail:gaoshengguoji@163.com

Return to top